Rokoko

 

Rokokon är den stil som med inspiration från naturliga former som frukter, snäckor och blomslingor och osymmetriska mönster lättar upp interiören och det blir ljusare i hemmen. Mönstertecknare fick kunskap från kinesisk konst och Rokokon  blev vanligare i Europa genom Ostindiska kompanier. Rokokons inredningsstil påverkade de Svenska hemmen från ca 1750-1775.

Filmen visar hur Rokokon påverkade interiören i ett borgarhem.

Klicka på stolen och filmen om Rokokon visas